Pháp thoại “Nhu Cầu Và Hưởng Thụ” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Sơn (Hoa Kỳ) ngày 13/09/2008 (14/08/Mậu Tý)

Trong cuộc sống hiện đại, thì nhu cầu chúng ta ngày càng lớn, những nhu cầu về học tập, làm việc, giải trí…. Tuy nhiên thời gian thật sự để hưởng thụ lại không nhiều, nhưng trái lại có những người không làm ra tiền mà chỉ lo hưởng thụ. Vậy làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu và hưởng thụ. Mời quý vị cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến chia sẻ.

Download MP3

Bài liên quan