Pháp âm “Niềm Tin Tịnh Độ” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/10/2008, tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ)

Download MP3

Bài liên quan