Pháp thoại “Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đức Viên (Hoa Kỳ), ngày 28/12/2014 (07/11/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan