Pháp thoại “Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và Pháp Môn Tịnh Độ” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Nam Thiên (Đak Lak) ngày 13/12/2008

Download MP3

Bài liên quan