Bài pháp thoại “Để Trở Thành Phật Tử (To Become A Buddhist)” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Từ Ân (Phú Yên) ngày 04/07/2008 (02/06/Mậu Tý), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan