Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 03 English Subtitle (The 3rd Buddhist Catechism)” được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 19/10/2008, tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ), và được phụ đề tiếng Anh

video

Download MP3

Bài liên quan