Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 09 English Subtitle (The 9th Buddhist Catechism)” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 13/01/2011, tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Khánh Hòa), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan