Bài pháp thoại “Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Buddhism Is Because Of Life)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân đại lễ kính mừng Phật Đản lần thứ 2635 (Phật lịch 2555, dương lịch 2011) tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, TPHCM) ngày 15-05-2011 (13-04-Tân Mão), và được phụ đề tiếng Anh.

Đạo Phật được sinh ra trên cuộc đời này là vì chúng sinh, vì nhân loại. Đạo Phật đã vượt qua giới hạn của tôn giáo, tín ngưỡng đơn thuần. Giáo lý Phật pháp đã trở thành chân lý.

Nhiệm vụ của những người con Phật chúng ta là phải nhận thức đúng đắn hơn về đạo Phật trên phương diện lịch sử chứ không phải qua tâm linh.

Download MP3

Bài liên quan