Bài pháp thoại “Đạo Phật Vì Cuộc Đời” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân đại lễ kính mừng Phật Đản lần thứ 2635 (Phật lịch 2555, dương lịch 2011) tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, TPHCM) ngày 15-05-2011 (13-04-Tân Mão)

Lời dạy của đức Phật không bao giờ xưa cũ với cuộc đời này. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này với hạnh nguyện vô cùng rộng lớn mà Ngài đã nói trong Trường Bộ kinh: “Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người.”

Như vậy chúng ta thấy rằng, sự có mặt của đức Phật trên cuộc đời không phải vì an lạc cho chúng sinh như chúng ta, mà còn vì an lạc cho tất cả chúng sinh ở cõi trời  nữa.

Đây là điều chúng ta để ý thấy rằng, sự tuyệt vời của đạo Phật là như vậy.

Đức Phật ra đời không phải để hưởng thụ ngôi cao lộc quý, không phải đức Phật có mặt trên cuộc đời để người ta biết đến danh vọng và địa vị, quyền thế của Ngài.

Nếu sự có mặt của Ngài không vì lợi ích cho cuộc đời, không vì lợi ích cho số đông, không vì an lạc và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì sự có mặt của đức Phật không cần thiết và đức Phật cũng không cần thiết để có mặt trên cuộc đời.

Download MP3

Bài liên quan