Pháp âm “Trở Lại Thiên Đường” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 65 tại chùa Hoằng Pháp năm 2011

Download MP3

Bài liên quan