Bài thuyết pháp “Kinh Nghiệm Người Giàu” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/12/2011 (01/12/Tân Mão) tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Bài liên quan