Bài thuyết pháp “Đường Về Cõi Phật” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Đại Tòng Lâm (xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 10/12/2011 (16/11/Tân Mão)

Download MP3

Bài liên quan