Pháp thoại “Đạo Phật Một Góc Nhìn (A view of Buddhism)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) năm 2011, và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan