Download MP3

Thích Phước Tiến 2016 – Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật

Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Viện Vân Sơn (Vĩnh Phúc) ngày 31/03/2016 (23/02/Bính Thân)

Bài liên quan