Đức Phật đã ví von giá trị được làm người quý giá như thể một con rùa mù 1000 năm nổi lên mặt nước, vô tình chui được bọng cây khô đang trôi giữa biển khơi. Vì thế, một chúng sinh khi làm người là việc khó. Tuy nhiên làm người để làm được việc tốt trong cuộc đời lại càng khó hơn.

Trên cơ bản, ai cũng biết việc tốt là việc nên làm và muốn mình được ca ngợi là người tốt. Nhưng việc tốt không phải dễ làm vì để làm việc tốt, chúng ta phải hi sinh bớt quyền lợi của cá nhân mình. Cho nên, đôi khi người ta sẽ không hiểu giá trị của hành động lương thiện để làm gì nên sẽ phân vân, đắn đo trước cán cân nên vì mình hay vì người?

Trong một xã hội phức tạp rất cần đến những hành động thiện lành để xây dựng một cuộc sống bình yên. Do đó, mỗi chúng ta cần phải tập sống đẹp, sống tốt, không những mang đến niềm vui cho người khác mà cốt yếu mà mang lại sự hạnh phúc cho chính mình.

Muốn mở rộng tâm để làm việc thiện, muốn vượt qua những khó khăn trong bước đường hành thiện thì đòi hỏi người đó phảo có tâm Phật, tức là tâm yêu thương, tâm từ bi và tâm buông xả.

Vì thế, muốn đi xa phải đi từ nơi gần, muốn lên cao phải từ bước chân thấp. Con đường hướng thiện nên bắt đầu từ những việc nhỏ, đừng ôm đồm điều gì quá cao xa, hay là quá lớn lao. Vượt qua những cái rào cản nơi bản thân, nơi nghịch cảnh bằng cách ứng dụng được lời Phật dạy sẽ dễ dàng hơn để hành thiện trong cuộc đời.

Bài pháp thoại iệc Tốt Không Phải Dễ Làm do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 13/11/2016

Download MP3

Bài liên quan