Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 06 English Subtitle (The 6th Buddhist Catechism)” được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 18/10/2009, tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan