Pháp thoại “Sau Khi Chết Chúng Ta Còn Lại Gì English Subtitle (What Do We Remain After Death)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 12/07/2009. Và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan