Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 05” được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 17/08/2009, tại Khách Sạn Linh Phương (TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ)

video

Download MP3