Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 04” được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 25/10/2008, tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ)

Download MP3

Bài liên quan