Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 03” được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 19/10/2008, tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ)

Download MP3

Bài liên quan