Pháp thoại “Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ English Subtitle (Craving Is The Cause Of Sorrow)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm (Hoa Kỳ) ngày 13/09/2008, và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan