Pháp thoại “Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm (Hoa Kỳ) ngày 13/09/2008

video

Download MP3

Bài liên quan