Pháp âm “Vầng Trăng Ảnh Dụ” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 14/09/2008 (15/08/Mậu Tý) tại Đạo Tràng Phổ Hiền (Hoa Kỳ)

video

Download MP3