Bài pháp thoại “Phóng Sanh – Cách Thức Ban Tặng Sự Sống English Subtitle (Releasing Creature–The Way To Give Life)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại nhà hàng chay Mandala (110 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, HCM) ngày 05/01/2013 (24/11/Nhâm Thìn), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan