Pháp âm “Quy Y – Những Điều Cần Biết (phụ đề tiếng Anh)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 31/03/2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan