Bài giảng “Thiền, Yoga Và Sức Khỏe English Subtitle (Mediation, Yoga And Health)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 19/01/2013 (08/12/Nhâm Thìn), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan