Pháp thoại “Đạo Phật Có Mê Tín Không” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Đạo Tràng Đức Vân (Pháp Quốc) ngày 03/11/2013 (01/10/Quý Tỵ)

Download MP3

Bài liên quan