Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 11” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 30/07/2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan