Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 7” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 11-07-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan