Bài pháp âm “Kinh Pháp Bảo Đàn 5” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 04-07-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan