Đại Đức Thích Phước Tiến trụ trì Tu Viện Tường Vân giảng tại Chùa Pháp Hoa Ngày 10/11/2013 (08/10/Quý Tỵ) trong chuyến hoằng pháp trên đất Pháp. Đây là bài giảng về tu tập chuyên môn, vọng tưởng là bản chất của con người đó là yếu tố dẫn đến phiền não. Tu tập là cách suy tư một cách đúng đắn hơn về một vấn đề.

Thuyết pháp Thích Phước Tiến – Nuôi Dưỡng Chánh Niệm

Download MP3

Chánh niệm có công năng che chở, “bảo vệ tâm khỏi những ô nhiễm, phiền não, các trạng thái tiêu cực.

Bằng chánh niệm, nhìn vào sáu cửa giác quan, ta sẽ không dính mắc.

Nhưng nếu chấp thủ hay phê phán, đó là gieo điều kiện tạo nghiệp.

Khi ta kinh nghiệm cái gì mà không tự đồng hóa với nó – cho nó là tôi là ta, không bám víu nó, không phán xét nó, đó là thanh lọc, là phá vỡ điều kiện tạo nghiệp.

Một tiến trình thanh lọc và hóa giải đang diễn ra.

Chánh niệm là yếu tố chính để diệt trừ ba gốc rễ bất thiện – tham, sân và si

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính mời quý vị đăng ký (Subscribe) theo dõi kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan