Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 12” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 01-08-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan