Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Bảo Đàn 9” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 18-07-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3