Bài pháp âm “Nghịch Duyên (Resisting Accessory Cause)” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 20/04/2014 (21/03/Giáp Ngọ) trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 40 tại Tu Viện Tường Vân, và được phụ đề tiếng Anh

Cơ bản trên cuộc đời ai cũng thích ngọt bùi sợ cay đắng, nhưng không phải sợ là nó không xảy ra. Tuy nhiên Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn quý cư sĩ biết cách chấp nhận, đối phó nếu chúng ta gặp phải mặt trái cuộc đời. Cái đắng cay, thất bại, trở ngại rất đáng quán chiếu và suy ngẫm.

Download MP3

Bài liên quan