Bài pháp “Ăn Chay Sức Khỏe Và Môi Trường” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 5 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 26/06/2011 (25/05/Tân Mão)

video

Download MP3

Bài liên quan