Pháp thoại “Vì Sao Tôi Ăn Chay” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Kim Liên (Cần Thơ) ngày 03/12/2011 (09/11/Tân Mão)

video

Download MP3

Bài liên quan