Ngày nay nhu cầu ăn chay trở nên phổ biến và việc ăn chay không còn xa lạ đối với cộng đồng chúng ta.

Lý do ăn chay giờ đây đã vượt qua quan niệm về Phật giáo và cách ăn đó không chỉ dành riêng cho các sư thầy hay những người cư sĩ Phật Tử. Nhiều người đã chuyển sang chế độ ăn chay để góp phần bảo vệ môi trường, vì sức khỏe, vì lòng nhân đạo… Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhận thức đúng việc ăn chay.

Chúng ta không rơi vào nạn đói hay thiếu thốn lương thực để ăn vì có quá nhiều thực phẩm để nuôi sống bản thân hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta ngày càng tạo cho mình quá nhiều nhu cầu để ăn: ăn vì lòng tham, vì sự thỏa mãn nào đó để rồi giết hại biết bao nhiêu sinh vật với ý niệm “Vật phải dưỡng nhân”

Bên cạnh đó một số lượng lớn ăn chay theo tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể là Phật giáo chiếm đa số. Nếu không hiểu rõ vì sao đạo Phật khuyên ăn chay thì rất dễ rơi vào tình trạng ăn chay vì mê tín, vì tưởng tượng máy móc hay có những suy nghĩ huyền thoại…

Đạo Phật là đạo từ bi, tôn trọng sự sống muôn loài và mong muốn người Phật tử tránh về nhân quả, tránh vay trả nợ máu chúng sinh. Đây là ý nghĩa rất căn bản mà đạo Phật luôn đề cao vấn đề ăn chay.

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Nhận Thức Đúng Việc Ăn Chay. Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 30/04/2017 (05/04/Đinh Dậu)

Download MP3

Bài liên quan