Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Nỗi Khổ Tâm Thật Đáng Sợ
Thuyết giảng tại Tu Viện Quan Âm (Brisbane – Australia), ngày 16/04/2017 (20/03/Đinh Dậu)

Bản thân con người chúng ta có hai phần: cơ thể vật chất và tinh thần, mà tinh thần là cái chủ động cho mọi hành vi và cảm xúc của chúng ta, mỗi trạng thái của con người vậy nên buồn vui nó lệ thuộc vào cảm xúc của chúng ta nhiều hơn. Nhiều khi thân có bệnh, có khổ về thân nhưng cũng chỉ ở một mức độ, nhiều người khổ đau về thân nhưng động cơ để người ta tự tử hoặc đi vào đường cùng nó ít hơn là những người có trạng thái khổ tâm, là những người bi quan; những người sống giàu cảm xúc thì khi gặp khó khăn hoặc trở ngại thì sẽ có những suy nghĩ tiêu cực mông lung và đôi khi hay nghĩ đến những con đường cùng để tự giải quyết vấn đề cho mình.

Giữa thân và tâm luôn có mối quan hệ khắn khít với nhau, là mối quan hệ bất khả phân ly, cho nên tu tập điều chỉnh tâm là điều chỉnh được thân. Tất cả những cái khổ đều quan trọng nhất ở nơi tâm, hãy tự ngẫm lại chính mình đa phần chúng ta khổ là do suy nghĩ để khổ chứ không hẳn là thực tế chúng ta khổ. Nên Đức Phật khuyên chúng ta khi tu tập phải kiểm soát tâm và để giúp cho tâm có chánh niệm. Khi chúng ta làm chủ được tâm, chúng ta lái tâm cho tất cả những hướng suy tư thì nếu chúng ta có tác động tích cực, suy nghĩ chuyển tâm tích cực thì con người chúng ta ít rơi vào trong nhưng trạng thái bế tắc và khổ đau cùng cực của tâm.

Hãy dùng quan điểm của Phật giáo để góp phần cải thiện được cái suy tư của chúng ta để giúp chúng ta có một sự ổn định hơn trong đời sống tinh thần, nếu đời sống tinh thần ổn định thì các vấn đề về nhu cầu của cuộc sống ở xung quanh chúng ta sẽ dựa theo đó mà ổn định theo.

video

Download MP3

Bài liên quan