Pháp thoại Giàu Lên Dễ Sinh Tật được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang (Melbourne – Australia), ngày 01/04/2017 (05/03/Đinh Dậu)

Trong nhu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay, mỗi con người chúng ta có rất nhiều nhu cầu, mà nhu cầu làm giàu là nhu cầu không thể thiếu trong tâm niệm của mỗi người, kể cả những cư sĩ Phật tử cũng có nguyện vọng làm giàu. Đến chùa lễ Phật ngoài cầu nguyện bình an, cầu nguyện hạnh phúc thì đa phần vẫn cầu nguyện cho mình giàu có. Có vài bộ phận sẽ nghĩ đó là cầu nguyện về lòng tham, nhưng mong ước để được làm giàu không có lỗi, điều quan trọng nhất là làm giàu bằng cách nào, làm giàu bằng khả năng sức lực và tinh thần quyết tâm của chúng ta, đó là điều đương nhiên và trải qua thời gian dài vật lộn với cuộc sống, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách để giờ đây có cuộc sống an vui, hạnh phúc. Nhưng trái lại một mặt khác có một số người khi có đầy đủ điều kiện, an vui, hạnh phúc thì họ lại có những hưởng thụ lệch lạc, thiếu đạo đức, và ảnh hướng đến các vấn đề tệ nạn xã hội.. dẫn đến phá hoại hạnh phúc của chính mình gây nên. Và đó là vấn đề chúng ta nên đặt ra vì sao những người ăn nên làm ra, những người giàu có lại thường dễ dàng phá hoại hạnh phúc của mình.

Theo góc nhìn của quan điểm học Phật, đại đức Thích Phước Tiến đã chia sẻ những nguyên nhân, dẫn chứng và hướng những người cư sĩ Phật tử như chúng ta có thể nhìn lại chính bản thân mình, hoàn cảnh của mình, tâm tánh của mình để chúng ta có cuộc sống làm sao trong điều kiện có được đó chúng ta vẫn an vui, vẫn khỏe mạnh, duy trì các mối quan hệ để sống có đạo đức đem lại hạnh phúc có mình cho người.

Download MP3

Bài liên quan