Bài pháp thoại Bản Chất Của Tham Dục được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn (Brisbane – Australia)

Phật pháp không phải để thờ, mà giáo lý của đức Phật là những điều rất thực tiễn, ứng dụng tu học mang đến những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Sự giác ngộ trong đạo Phật để vận dụng tu tập chuyển hóa thay đổi, nhưng đa phần chúng ta đến với đạo Phật để mong rằng đức Phật sẽ ban cho chúng ta một điều gì đó để thay đổi.

Con người chúng ta luôn mang đầy cả sự sân si, hỷ nộ, ái ố, đố kỵ, thù ghét ở trong lòng, làm cho khổ đau, và chúng ta luôn mong rằng Đức Phật có một phép mầu gì đó ban cho chúng ra để có thể cuốn đi hết tất cả cảm giác suy tư khổ đau đó. Đức phật không làm được chuyện đó, nhưng Đức Phật sẽ làm sao độ chúng ta để có thể hóa giải hết cảm giác khổ đau đó, đức Phật khuyến khích chúng ta tu, không bao giờ khuyến khích chúng ta cầu, cho nên người học Phật nếu cầu để hết khổ thì không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Một trong những nguyên nhân đưa đau khổ đến chúng ta là xuất phát từ những tham vọng, tham dục của chính ta và đây là những nhân tố của chúng sinh trong cõi dục và cũng chính là những nhân tố hành hạ con người đau khổ nhất và con người cũng lệ thuộc nó nhiều nhất. Trong thế giới ta bà, con người tồn tại bằng nhu cầu của dục, để thoát ra khỏi sự chi phối này là chuyện không phải dễ, đòi hỏi con người phải có đủ bản lĩnh và trí tuệ sáng suốt đủ để vượt ra, nhưng điều cơ bản nhất của những con người bình thường như chúng ta làm sao kiềm chế được tham dục, hãy đến với đạo Phật bằng trí tuệ và chân lý để ứng dụng những điều Phật dạy để chúng ta có thể kiềm chế được nhu cầu hạnh phúc của dục, thì sẽ kiềm chế được sự chi phối của khổ đau.

video

Download MP3

Bài liên quan