Tất cả những hạnh phúc khổ vui của mỗi con người trên cuộc đời này dựa vào phước báo; chúng ta hạnh phúc khổ vui để có sự tồn tại của chúng ta là nhờ vào phước báo; nếu người nào có phước báo nhiều người đó tồn tại trong đời sống hạnh phúc, người nào ít phước báo sẽ tồn tại trên đời sống kém may mắn và nhiều khổ đau.

Để bảo vệ đời sống hạnh phúc của chúng ta tương đối lâu dài thì chúng ta cần tạo nhiều phước báo cho mình. Chúng ta cần có 1 đời sống rộng lượng, ban tặng, bố thí, cúng dường, chia sẻ. Ngoài ra chúng ta cần nhận ra đâu là lòng tham quá đà để tự dừng lại và giảm bớt tạo nghiệp. Và khi nhận ra những dấu hiệu hết phước cần phải điều chỉnh lại để bảo tồn phước báo của chúng ta.

Chúng ta phải lưu ý rằng xài cái gì cũng nên tiết kiệm, đừng phung phí để tiêu hao phước báo của mình. Tiết kiệm nhưng không mang nghĩa ích kỷ hay là hà tiện, tức là chúng ta không xài cho mình mà chúng ta xài cho chúng sinh, cho người nghèo khổ, cho việc công ích, cho đạo pháp, cho chùa chiềng. Cũng như dân gian chúng ta thường nói là “Người ta ăn thì còn mà ta ăn thì hết”.

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn. Thuyết giảng tại phòng mạch Bác Sĩ Tâm (Adelaide – Australia), ngày 24/04/2017

Download MP3

Bài liên quan