Bài pháp thoại Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp được thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Thiên Ấn (Sysney – Australia) ngày 01/04/2017 (05/03/Đinh Dậu)

Download MP3

Bài liên quan