Khi chưa là người tu, chưa học đạo, chúng ta nghĩ đạo rất là phi thường, ngoài tầm với. Chính vì chúng ta quá tưởng tượng, nên chúng ta hay thất vọng cho sự tu hành của mình và hay nhầm lẫn, cuối cùng hay đưa mình vượt ra ngoài giá trị của đạo.

Trong sử sách ghi lại: Ngài Nam Tuyền dạy một câu: Bình thường tâm là đạo. Thông thường ý niệm của chúng ta không an trú được trong hiện tại, mà tâm có rất nhiều diễn biến phức tạp trong từng giây, từng phút. Người tu tập phải làm sao phải kiểm soát và chuyển hóa tâm của mình mới là quan trọng. Còn bằng không những việc thiện lành chúng ta làm chỉ tạo ra chút phước báu, còn tâm tính và nghiệp chướng vẫn khó bề thay đổi.

Trong nhà đạo xem tất cả những sự thành bại, mọi thứ là bình thường. Chúng ta giữ được trạng thái tâm bình thường trước những thăng trầm của qui luật cuộc đời là giữ được đạo, giữ được sự giác ngộ ở trong lòng chúng ta.

Ngài Trần Thái Tông có một bài là “Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhơn khuấy bổn nên ta tìm Phật, ấy mới hay chính Phật là ta”. Sự giác ngộ là nơi tự tâm, tự tánh Di Đà của mình. Chánh niệm, tâm chuyên nhất làm cho tâm hồn chúng ta thanh thản, lòng bớt khổ đau và tuệ giác mới tỏa sáng.

Tu tập là một giải pháp vô cùng quan trọng, là chuyển đổi tâm thức của một con người. Thứ nhất tâm phải buông xả. Thứ hai phải giữ trạng thái tâm, chánh niệm bằng phương tiện, dùng niệm thiện để loại trừ niệm ác. Chánh niệm và tâm an lành giúp chúng ta vượt qua được nhiều thử thách, chướng ngại trong cuộc đời.

Pháp thoại Tâm Bình Thường Là Đạo được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu) tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường (Úc Châu)

Download MP3

Bài liên quan