Pháp thoại “Quan Âm Cứu Khổ” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm (Tây Ninh) ngày 01/11/2012

Download MP3

Bài liên quan