Bài thuyết pháp “Ở Hiền Gặp Lành English Subtitle (One Good Turn Deserves Another)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Tiên Châu (Vĩnh Long) ngày 30/11/2012 (17/10/Nhâm Thìn), và được phụ đề tiếng Anh

video

Download MP3

Bài liên quan