Pháp thoại “Kinh Trung Bộ – Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 16/06/2010 (05/05/Canh Dần) tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3