Bài giảng “Lời Sách Tấn Cho Phật Tử” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tịnh viện Pháp Hạnh (Củ Chi, HCM) ngày 30/05/2012

Download MP3

Bài liên quan