Pháp thoại “Ma Chướng Phần 2” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 32 tại tu viện Tường Vân, ngày 25/08/2013

video

Download MP3