Pháp thoại Nét Đẹp Của Người Tu do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng trong khóa tu MNAL lần thứ 104 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-06-2019

Bài liên quan