Bài thuyết pháp Niệm Thở Để Thành Phật do Thầy Thích Tâm Đức giảng tại chùa Long Viễn (P. 4 – TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long), ngày 29/11/2016

video